• ALL DAY : 24 ชม.
  • 145 ถนน มหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
  • 0988361666
  Hisocarrent รถเช่าเชียงใหม่

  ลูกค้าสามารถ จองรถเช่าเองผ่านหน้าเว็บไซต์รถเช่าเชียงใหม่ ได้ง่าย ๆ หลังจากการจอง โอนค่าจอง 500 บาท ที่ ไลน์@ ของเราได้เลย

  Pick Up

  Place to pick up the Car*

  Pick-up Date/Time*

  Return

  Place to drop the Car*

  Drop Date/Time*

  Hisocarrent รถเช่าเชียงใหม่

  1.ระบุข้อมูลจองรถ

  เลือกสถานที่รับรถ เลือกวันเวลา

  2.เลือกรถที่ต้องการเช่า

  เลือกรถตามที่ต้องการ

  3.ทำการจ่ายเงินจอง

  เงินจอง 500 บาท

  4.รับรถ พร้อมวางเงินประกัน

  เงินประกันทุกคัน 2000 บาท ได้คืนวันคืนรถ

  5.ทำสัญญาเช่า

  ทำสัญญาเช่า พร้อมชำระค่าเช่า

  6.คืนรถ

  คืนรถในสภาพเดิม รับเงินประกันคืน 2000 บาท

  เช่าปลอดภัยได้รับรถแน่นอน

  🚗ประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน

  🚗ส่งรถ – รับรถฟรี

  🚗ทำความสะอาด อบฆ่าเชื้อ ก่อนส่งรถ

  🚗ไปรอลูกค้าเสมอ

  💸จองจ่ายก่อนแค่ 500บาท

  💸วันรับรถจ่ายที่เหลือพร้อม มัดจำ คืนวันคืนรถทันที

  Hisocarrent รถเช่าเชียงใหม่
  เรามีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้ารถเช่า ของเรา
  0988361666
  There is no selected car class in current office. Please choose another Class!