ประชาชน-นักท่องเที่ยว ชมเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน ในงานเทศกาลแสงไฟ 

‘Awakening Chiang Mai’

รถเช่าเชียงใหม่

ช่วงค่ำของวันที่ (15 พฤศจิกายน) ทีมช่างภาพ THE STANDARD ร่วมกิจกรรมเพื่อเก็บภาพบรรยากาศการจัดเทศกาลแสงไฟและดิจิทัลอาร์ต Awakening Chiang Mai ครั้งแรกของเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ‘Polar-Rise คิด-เหนือ’ มีลักษณะคล้าย Walk Rally ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ชมเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน 

 

โดยจะมีการกำหนดเส้นทางเดินของกิจกรรมไว้ในบริเวณถนนช้างม่อยและถนนท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นจุดต่างๆ จำนวน 17 จุด ระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร 

 

แต่ละจุดจะมีการแสดงผลงานประติมากรรมไฟและดิจิทัลอาร์ตที่เล่าเรื่องราวการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคเหนือ พร้อมกับการรับมือกับปัญหาอากาศและสภาพแวดล้อม

 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่ามีประชาชน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโดยเฉพาะย่านช้างม่อยและท่าแพกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

 

ทั้งนี้ เทศกาลแสงไฟ Awakening Chiang Mai จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และยังช่วยสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา และรากเหง้าของชาวล้านนาอีกด้วย 

 

ละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ Awakening จัดเทศกาลแสงไฟและดิจิทัลอาร์ต Awakening Chiang Mai โดยนำเสนอคุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาร่วมสมัย กับเส้นทางเดินชมเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน เพื่อเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลให้เดินทางมาสัมผัสอัตลักษณ์ล้านนาร่วมสมัยที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

อีกทั้งเป็นการร่วมเก็บประสบการณ์พิเศษ โดยอยากเชิญชวนทุกคนให้ออกมาสำรวจเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวเมืองเก่าอายุมากกว่า 700 ปี ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคเหนือ ผ่านศิลปะดิจิทัลและแสงไฟที่จัดแสดงในย่านช้างม่อย-ท่าแพ 

 

สำหรับกิจกรรม Awakening Chiang Mai จะจัดจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 
รถเช่าเชียงใหม่
รถเช่าเชียงใหม่
รถเช่าเชียงใหม่
รถเช่าเชียงใหม่